ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

26η Μαρτίου
Μνημόσυνα του Συμεών Αθανασίου (ετήσιο) και Γεωργίου Κουνούς (τρίμηνο).
Comments