Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών και Εκδηλώσεων

Ιανουάριος - Μάρτιος 2019

Ημ/νια

Ημέρα

Ώρα

Ιερά Ακολουθία / Εκδήλωση

06.01.19

Κυριακή

9:30π.μ. 

Θεία Λειτουργία

Αγιασμός Των Υδάτων - Θοεφάνεια

13.01.19

Κυριακή

9:30π.μ.

Θεία Λειτουργία

27.01.19

Κυριακή

9:30π.μ.

Θεία Λειτουργία

10.02.19

Κυριακή

9:30π.μ.

Θεία Λειτουργία

24.02.19

Κυριακή

9:30π.μ.

Θεία Λειτουργία

 

10.03.19

 

Κυριακή

 

9:30π.μ.

Θεία Λειτουργία

 

15.03.19

 

Παρασκευή

 

6:30μ.μ.

Θεία Λειτουργία

 

31.03.19

 

Κυριακή

 

9:30π.μ.

Θεία Λειτουργία

 

14.04.19

 

Κυριακή

 

9:30π.μ.

 

Θεία Λειτουργία

 

21.04.19

 

Κυριακή των Βαΐων

 

9:30π.μ.

06:00μ.μ.

 

Θεία Λειτουργία

 

25.04.19

 

Μεγάλη Πέμπτη

 

9:30π.μ.

06:00μ.μ.

 

Θεία Λειτουργία

 

26.04.19

 

Μεγάλη Παρασκευή

 

9:30π.μ.

06:00μ.μ.

 

Θεία Λειτουργία - Περιφορά του Επιτάφιου

 

27.04.19

 

Μεγάλο Σάββατο

 

11:00μ.μ.

 

Θεία Λειτουργία

 

28.04.19

 

Κυριακή Του Πάσχα

 

10:00π.μ.

 

Θεία Λειτουργία

 

12.05.19

 

Κυριακή

 

9:30π.μ.

 

Θεία Λειτουργία

 

26.05.19

 

Κυριακή

 

9:30π.μ.

 

Θεία Λειτουργία

 

09.06.19

 

Κυριακή

 

9:30π.μ.

 

Θεία Λειτουργία

 

30.06.19

 

Κυριακή

 

9:30π.μ.

 

Θεία Λειτουργία

 

14.07.19

 

Κυριακή

 

9:30π.μ.

 

Θεία Λειτουργία

 

28.07.19

 

Κυριακή

 

9:30π.μ.

 

Θεία Λειτουργία

 

11.08.19

 

Κυριακή

 

9:30π.μ.

 

Θεία Λειτουργία

 

25.08.19

 

Κυριακή

 

9:30π.μ.

 

Θεία Λειτουργία

 

08.09.19

 

Κυριακή

 

9:30π.μ.

 

Θεία Λειτουργία

 

29.09.19

 

Κυριακή

 

9:30π.μ.

 

Θεία Λειτουργία

 

13.10.19

 

Κυριακή

 

9:30π.μ.

 

Θεία Λειτουργία

 

27.10.19

 

Κυριακή

 

9:30π.μ.

 

Θεία Λειτουργία

 

10.11.19

 

Κυριακή

 

9:30π.μ.

 

Θεία Λειτουργία

 

24.11.19

 

Κυριακή

 

9:30π.μ.

 

Θεία Λειτουργία

 

08.12.19

 

Κυριακή

 

9:30π.μ.

 

Θεία Λειτουργία

 

24.12.19

 

Τρίτη

 

6:00μ.μ.

 

Θεία Λειτουργία Παραμονής Χριστουγέννων