Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών και Εκδηλώσεων

Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2020

Ημ/νια

Ημέρα

Ώρα

Ιερά Ακολουθία / Εκδήλωση

12.01.20

Κυριακή

9:30π.μ. 

Θεία Λειτουργία

Αγιασμός Των Υδάτων - Θοεφάνεια

26.01.20

Κυριακή

9:30π.μ.

Θεία Λειτουργία

09.02.20

Κυριακή

9:30π.μ.

Θεία Λειτουργία

23.02.20

Κυριακή

9:30π.μ.

Θεία Λειτουργία

08.03.20

Κυριακή

9:30π.μ.

Θεία Λειτουργία

29.03.20

Κυριακή

9:30π.μ.

Δεν θα γίνει Θεία Λειτουργία

03.04.20

Παρασκευή

6:00μ.μ.

Ακολουθία Ακάθιστου Ύμνου

12.04.20

Κυριακή

9:30π.μ.

6:00μ.μ.

Των Βαϊων

Ακολουθία Νυμφίου

16.04.20

Μεγάλη Πέμπτη

9:30π.μ.

6:00μ.μ.

Μυστικός Δείπνος

Των Παθών

17.04.20

Μεγάλη Παρασκευή


9:30π.μ.

6:00μ.μ.

Θεία Λειτουργία

Επιτάφιος Θρήνος - Εγκώμια

18.04.20

Μεγάλο Σάββατο

11:00μ.μ.

Λειτουργία Ανάστασης


19.04.20

Πασχά

10:00π.μ.

Θεία Λειτουργία

26.04.19

Κυριακή

9:30π.μ.

Θεία Λειτουργία

10.05.20

Κυριακή

9:30π.μ.

Θεία Λειτουργία

31.05.20

Κυριακή

9:30π.μ.

Θεία Λειτουργία

14.06.20

Κυριακή

9:30π.μ.

Θεία Λειτουργία

28.06.20

Κυριακή

9:30π.μ.

Θεία Λειτουργία

12.07.20

Κυριακή

9:30π.μ.

Θεία Λειτουργία

26.07.20

Κυριακή

9:30π.μ.

Θεία Λειτουργία

09.08.20

Κυριακή

9:30π.μ.

Θεία Λειτουργία

30.08.20

Κυριακή

9:30π.μ.

Θεία Λειτουργία

13.09.20

Κυριακή

9:30π.μ.

Θεία Λειτουργία

27.09.20

Κυριακή

9:30π.μ.

Θεία Λειτουργία

11.10.20

Κυριακή

9:30π.μ.

Θεία Λειτουργία

 

25.10.20

Κυριακή

9:30π.μ.

 

Θεία Λειτουργία

08.11.20

Κυριακή

9:30π.μ.

Θεία Λειτουργία

29.11.20

Κυριακή

9:30π.μ.

Θεία Λειτουργία

13.12.20

Κυριακή

9:30π.μ.

Θεία Λειτουργία

24.12.20

Κυριακή

6:00μ.μ.

Θεία Λειτουργία Παραμονής Χριστουγέννων