Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών και Εκδηλώσεων

Ιούνιος - Νοέμβριος 2017


 

Ημ/νια

 

Ημέρα

 

Ώρα

 

 Ιερά Ακολουθία / Εκδήλωση

25.06.17

Κυριακή

9:30π.μ. 

Θεία Λειτουργία

 

09.07.17

 

Κυριακή

 

9:30π.μ.

 

Θεία Λειτουργία

30.07.17

Κυριακή

9:30π.μ.

Θεία Λειτουργία

13.08.17

Κυριακή

9:30π.μ.

Θεία Λειτουργία

27.08.17

Κυριακή

9:30π.μ.

Θεία Λειτουργία - Αγ. Φανουρίου

10.09.17

Κυριακή

9:30π.μ.

Θεία Λειτουργία

24.09.17

Κυριακή

9:30π.μ.

Θεία Λειτουργία

 

08.10.17

 

Κυριακή

 

9:30π.μ.

 

Θεία Λειτουργία

 

29.10.17

 

Κυριακή

 

9:30π.μ.

 

Θεία Λειτουργία

Δοξολογία για την 28η Οκτωβρίου

 

12.11.17

 

Κυριακή

 

9:30π.μ.

 

Θεία Λειτουργία

 

26.11.17

 

Κυριακή

 

9:30π.μ.

 

Θεία Λειτουργία